Privacy Policy

Je gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie van Hoogvliet. Je gegevens worden nooit verstrekt aan andere organisaties (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoogvliet mag jou als mogelijke prijswinnaar communiceren via Facebook.com/Hoogvliet.supermarkten en/of hoogvliet.com. Alle gegevens die Hoogvliet verkrijgt in het kader van deze actie worden vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens behandeld.